SKF ima reputaciju neprevaziđenog proizvođača visoko-kvalitetnih ležajeva. Osim ležajeva, SKF obezbeđuje i druge proizvode korišćene u velikom broju industrijskih primena.

SKF nudi sljedeće proizvode:

Kotrljajući ležaji
Radijalni kuglični ležaji – ExplorerRobusni, univerzalni i tihi u radu. Mogu da rade sa velikim brojem obrtaja i jednostavno se ugrađuju. Jednoredni ležajevi su takođe raspoloživi i u zaptivenim varijantama; podmazani su za kompletan radni vijek i ne zahtjevaju održavanje. Jednoredni lezajevi sa kanalom za punjenje i dvoredni ležajevi su pogodni za teška opterećenja.

Kuglični ležaji sa kosim dodirom – ExplorerProjektovani su za kombinovana opterećenja i kruta uležištenja. Dvoredni ležaji mogu se opteretiti u oba pravca, mogu da obostrano fiksiraju osovinu, a zaptivena varijanta pojednostavljuje sklop uležištenja. Kada nema dovoljno prostora, treba primjeniti kuglične ležaje sa dodirom u četiri tačke koje mogu da nose opterećenje u oba pravca.

Samopodesivi kuglični ležajiNeoseljivi na ugaona odstupanja. Takođe su raspoloživi u zaptivenim varijantama i kao podmazani za kompletan radni vek što obezbeđuje rad bez problema. Ležaji sa čaurama za navlačenje ugrađeni u kućišta sa stopama predstavljaju ekonomično rešenje uležištenja.

Cilindrično valjkasti ležaji – ExplorerMogu da nose teška radijalna opterećenja pri velikim brojevima obrtaja. Jednoredni EC ležajo imaju optimiziranu unutrašnju geometriju koja im obezbeđuje veću radijalnu i aksijalnu nosivost, smanjuje osetljivost na ugaona odstupanja i unapređuje podmazivanje. Ležaji bez kaveza sadrže maksimalan broj valjčica. Oni su namenjeni za vrlo teška opterećenja i srednje brojeve obrtaja.

Konusno valjkasti ležaji – ExplorerProjektovani su za teška kombinovana opterećenja. Izuzetan odnos nosivosti po poprečnom presjeku obezbeđuje ekonomična uležištenja. TQ-serija ležaja je manje osetljiva na ugaona odstupanja što im produžuje radni vijek, povećava pouzdanost i smanjuje radnu temperaturu. Konstruktivno izvođenje CL7C ima visoku radnu tačnost i mali otpor trenja.

Bačvasti ležaji – ExplorerRobusni, samopodesivi ležaji koji su neosetljivi na ugaona odstupanja. Pouzdani su i dugovječni čak i u teškim radnim uslovima. Montirani na čaurama za navlačenje ili čaurama za izvlačenje i ugrađeni u SKF kućišta sa stopama, oni predstavljaju ekonomično uležištenje. Raspoloživi su i u zaptivenoj verziji za rad bez problema.

CARB ležaji – ExplorerCARB je kompaktan kao igličasti ležaj, samopodesiv kao bačvasti ležaj i aksijalno slobodan kao cilindricno valjkasti ležaj. CARB znači manje zastoja i duži radni vijek postojeće opreme. On omogućava kompaktnija rješenja novoprojektovane opreme, šire tolerancije i niže troškove izrade.

Kuglični aksijalni ležajiProjektovani su za čisto aksijalna opterećenja. Raspoloživi su kao jednostrano i obostrano nosivi ležaji, a takođe, postoji i varijanta sa sfernim prstenom za kompenzaciju ugaonih odstupanja. Ovi ležaji su rastavljivi što pojednostavljuje montažu.

Cilindrično valjkasti aksijalni ležajiMogu da nose teška jednosmjerna aksijalna opterećenja. Kruti su i neosetljivi na udarna opterećenja. Vrlo kompaktna uležištenja se mogu ostvariti ukoliko se susjedne komponente koriste kao kotrljajne staze.

Bačvasti aksijalni ležaji – ExplorerRobusni, samopodesivi ležaji neosetljivi na ugaona odstupanja. Mogu da nose teška aksijalna opterećenja. Takođe, mogu da nose radijalna opterećenja intenziteta do 55% istovremeno dejelujućeg aksijalnog opterećenja. Vrlo su pouzdani i imaju dug radni vijek, čak i u vrlo teškim radnim uslovima. Ovi ležajevi su rastavljivi što pojednostavljuje montažu.
Linearni ležaji
SKF Linear Motion nudi najširu paletu proizvoda za linearna kretanja.
1. linearni kuglični ležaji
2. precizne vođice
3. profilne vođice
4. sistemi za pomjeranje zavojna vretena
5. aktuatori
6. sistemi za pozicioniranje
Klizni ležaji
Sferni klizni ležaji
Mogu da se primene kod oscilujućih i zakretnih kretanja pod različitim radnim uslovima i opterećenjima. Zglobne glave sadrže sferni klizni ležaj i urezani ili narezani navoj za vezu. Ovi ležaji se izvode u varijanti čelik-na-čelik ili varijantama koje ne zahtjevaju održavanje, čelik-na-teflon itd.

Klizne čaure
Koriste se u slučajevima kada je raspoloživi prostor izuzetno mali. Proizvode se u varijantama koje zahtjevaju podmazivanj i varijantama koje imaju optimalna klizna i podmazujuća svojstva te ne zahtjevaju dodatno održavanje – podmazivanje.

Kućišta uležištenja

Zajedno sa odgovarajucim SKF ležajima ona omogućavaju formiranje ekonomičnih i zamjenjljivih ležajnih jedinica. Jednostavna su za ugradnju i održavanje. Različite veličine i konstruktivnih rješenja stvaraju brojne mogućnosti za primjenu samopodesivih ležaja, zaptivki, metoda podmazivanja i sistema za nadzor rada.
Zaptivke
SKF zaptivna rješenja (ranije Chicago Rawhide) je vodeći snabdjevač zaptivkama širom sveta. Gde god kotrljajući ležaj drži vratilo ili točak pri okretanju radijalna zaptivka je neophodna.

Danas proizvodni program obuhvata skoro 25.000 različitih tipova radijalnih zaptivki u svim oblicima poprečnih presjeka, različitih materijala i namenjenih raznovrsnim aplikacijama. Raspon dimenzija se kreće od unutrašnjeg prečnika od 3,2 mm pa sve do 4752 mm.
Proizvodni program obuhvata:
1. radijalne zaptivke (semeringe) malih dimenzija (otvora do 200 mm)
2. krupno-gabaritne radijalne zaptivke (otvora preko 200 mm)
3. tankozidne čaure za reparaciju pohabanih
4. vratila – Speedi-Sleeve
5. V-ring zaptivke
6. O-ring zaptivke
7. hidraulične zaptvike